ซื้อได้ทุกเซิฟ


พระราชวัง = 250 บาท
รหัสmap : 01
ร้านขายของ = 250 บาท
รหัสmap : 02


ป้ายเซิฟสีสวยๆตัวสวย = 150 บาท
(ยาวเท่าไหนก้ได้)
รหัสmap : 03